Forum Internetowe ukf-te.iq24.pl http://ukf-te.iq24.pl pl Wyniki SP UKF Activity Contest - 2018 r. 27.05.2018 14:35:48 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=254486&temat=469815&komentarz=2550058 Wyniki SP UKF Activity Contest - IV tura (20.05.2018 r.)

(regulamin, uczestnicy, statystyki, wyniki, mapka qso)

https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=244
]]>
Program ramowy V Sympozjum Mikrofalowego i EME - GAJÓW 2018 27.05.2018 06:45:02 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250986&temat=455492&komentarz=2549975 Zgłoszenia na V Sympozjum Mikrofalowe i EME - GAJÓW 2018 27.05.2018 06:43:22 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250989&temat=455452&komentarz=2549974 ŁOŚ 2018 - Zaproszenie 25.05.2018 09:18:10 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250925&temat=471904&komentarz=2549310 Program ramowy V Sympozjum Mikrofalowego i EME - GAJÓW 2018 24.05.2018 17:52:31 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250986&temat=455492&komentarz=2549126 Zgłoszenia na V Sympozjum Mikrofalowe i EME - GAJÓW 2018 24.05.2018 17:49:57 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250989&temat=455452&komentarz=2549125 Technika słabych sygnałów Tom 4 Emisja FT8 - OE1KDA 23.05.2018 21:39:50 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250927&temat=474103&komentarz=2548836
http://www.suchedniow.debesciak.net/downloads/OE1KDA/Technika%20slabych%20sygnalow%204%20-%20FT8.pdf
]]>
Najbliższe zawody organizowane przez OKK "SP UKF" 22.05.2018 16:25:01 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=254173&temat=466397&komentarz=25483681.Nastepne zawody:

SP UKF Activity Contest - 6 tura


2.Termin zawodów:

17.06.2018 r. (niedziela)


3.Czas pracy w zawodach:

07:00:00 UTC - 12:59 UTC


4.Pasma:

6 m - 3 cm


5.Emisja:

CW, SSB, FM


6.Regulamin:

https://logsp.pzk.org.pl/contests/infos/240.pdf

http://www.ukf-te.iq24.pl/default.asp?grupa=254170&temat=466380

7.Logi:

Dzienniki za zawody powinny być sporządzone w postaci elektronicznej w formacie
REG1TEST/EDI/ spełniające wymagania Managers Handbook v.8.01 November 2017.
Termin wysyłki dzienników, nie później niż w pierwszy piątek po zawodach.
Adres wysyłkowy dla dzienników za zawody:

http://logsp.pzk.org.pl


8.Logi do innych organizatorów:

Kto chce być klasyfikowany w innych zawodach, może wysłać swój log w formacie .edi na servery:

OE (Austria)

http://aktivitaetskontest.oevsv.at

9A (Chorwacja)

http://www.hamradio.hr/vhfrobot/index.php?Lang=english

OK (Czechy)

https://www.hamradio.cz/vkvpa/index.php?str=read_edi

Zawody w OK (Provozni Aktiv) są nieco krótsze i odbywają się od godz. 8.00 do 11.00UTC, ale robot na serwerze w OK z przesłanego logu wybierze tylko te łączności które zostały przeprowadzone w godzinach trwania zawodów OK i sam policzy punkty. Łączności które zostały przeprowadzone poza godzinami zawodów Provozni Aktiv zostaną pominięte. Stacje spoza OK są klasyfikowane oddzielnie. W tabelce po wgraniu logu należy wybrać kategorię np. „pasmo SO-DX” (144MHz SO-DX)
]]>
Przetwarzanie danych osobowych na Forum Klubu SP UKF - SP0VHF 22.05.2018 14:02:06 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250864&temat=474044&komentarz=2548335 Przetwarzanie danych osobowych na Forum Klubu SP UKF - SP0VHF

Administrator Forum Klubu SP UKF - SP0VHF informuje, iż znajdujące na serwerach i adminstrowane przez firmę Comaides 26-085 Miedziana Góra, ul. Jodłowa 6. przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: znak krótkofalarski, nick (identyfikator), adres e-mail, miejscowość i/lub lokator QTH. Dane te były pozyskane w dniu rejestracji na forum na podstawie regulaminu Forum Klubu SP UKF - SP0VHF.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Comaides 26-085 Miedziana Góra, ul. Jodłowa 6, NIP 6571204986

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: UComaides 26-085 Miedziana Góra, ul. Jodłowa 6, NIP 6571204986 lub forumlarz konaktowy pod adresem: http://mojelisty.com/poczta.asp?adres_powrotu=www.iq24.pl lub administratorem Forum Klubu SP UKF - SP0VHF http://www.ukf-te.iq24.pl/default.asp?action=10

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają m.in. na świadczeniu dostępu do Noworudzkiego Forum Dyskusyjnego na bezpłatnych serwerach IQ24.PL.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane automatycznie w celu świadczenia dostępu do forum i możliwości wzajemniej wymiany informacji oraz doświadczeń w zakresie krótkofalarstwa i spraw różnych.

5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Comaides Pani/Pana danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://lexdigital.pl/rodo-7-praw-uzytkownikow-sieci-ktore-zwieksza-bezpieczenstwo-ich-danych-osobowych

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem: forumlarz konaktowy pod adresem: http://mojelisty.com/poczta.asp?adres_powrotu=www.iq24.pl lub kontakt z administratorem Forum Klubu SP UKF- SP0VHF: http://hf-uhf-vhf-forum.iq24.pl/default.asp?action=10

Informujemy również, że

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Administratorem zbioru w którym znajduje się Państwa adres znak krótkofalarski, nick (identyfikator), adres e-mail, miejscowość i/lub lokator QTH jest Comaides 26-085 Miedziana Góra, ul. Jodłowa 6, NIP 6571204986.
]]>
Zgłoszenia na V Sympozjum Mikrofalowe i EME - GAJÓW 2018 20.05.2018 11:16:35 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250989&temat=455452&komentarz=2547467 Program ramowy V Sympozjum Mikrofalowego i EME - GAJÓW 2018 20.05.2018 10:58:59 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250986&temat=455492&komentarz=2547433 RULES IARU R1 50/70 MHz, 145 MHz and UHF/MICROWAVES CONTEST 19.05.2018 12:55:12 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250935&temat=473931&komentarz=2547118
https://logsp.pzk.org.pl?page=contest&id=480
]]>
Program ramowy V Sympozjum Mikrofalowego i EME - GAJÓW 2018 18.05.2018 17:52:40 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250986&temat=455492&komentarz=2546902 Zgłoszenia na V Sympozjum Mikrofalowe i EME - GAJÓW 2018 18.05.2018 12:19:32 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250989&temat=455452&komentarz=2546799 Program ramowy V Sympozjum Mikrofalowego i EME - GAJÓW 2018 18.05.2018 12:03:48 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250986&temat=455492&komentarz=2546792 Najbliższe zawody organizowane przez OKK "SP UKF" 16.05.2018 09:14:34 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=254173&temat=466397&komentarz=2546000 Zgłoszenia na V Sympozjum Mikrofalowe i EME - GAJÓW 2018 15.05.2018 16:42:55 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250989&temat=455452&komentarz=2545778 EME Newsletter by K2UYH - 432 MHz i wyżej - 2018r 15.05.2018 08:11:33 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=251021&temat=467729&komentarz=2545630
http://www.nitehawk.com/rasmit/NLD/eme1806.pdf
]]>
Klasyfikacja wielobojowa zawodów SP UKF 2018 14.05.2018 11:34:15 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=254490&temat=471731&komentarz=2545298 Wyniki SP UKF Six Hours Contest - 2018 r. 14.05.2018 11:24:01 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=254487&temat=471511&komentarz=2545295
https://logsp.pzk.org.pl?page=contest&id=483
]]>
Wyniki SP UKF MGM Activity Contest 2018 - I tura 12.05.2018 11:10:08 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=254926&temat=473613&komentarz=2544560

]]>
RSGB Contest Results 1st MGM contest 2018 11.05.2018 15:56:40 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=254926&temat=473590&komentarz=2544397
https://www.rsgbcc.org/cgi-bin/vhfresults.pl?Contest=1st%20MGM%20contest&year=2018
]]>
Najbliższe zawody organizowane przez OKK "SP UKF" 11.05.2018 00:01:12 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=254173&temat=466397&komentarz=2544261 Program ramowy V Sympozjum Mikrofalowego i EME - GAJÓW 2018 08.05.2018 12:11:55 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250986&temat=455492&komentarz=2543516

THE FRAMEWORK PROGRAM

V Microwave Symposia and EME - GAJÓW 201807.06.2018 Thursday

12:00 - 23:00 Open restaurant

12:00 - 17:30 Registration of participants of the 5th Symposium

14:00 - 15:30 Starting the EME station at 10 GHz

Station operation: 10 GHz EME, 145.7875 MHz / SR6S - Wlk.Sowa / and 472 kHz.

14:00 - 15:30 Starting the measurement laboratory

15:30 - 17:30 Measurement laboratory

17:45 - 17:55 Welcome participants and messages

17:55 - 18:00 Photo of the first participants of the Symposium

18:00 - 18:40 Lecture: "Amateur Satellite Radiocommunication"
SP5MG Piotr

18:40 - 19:20 Lecture: "DATV - Digital Amateur Television"
SQ5RWU Łukasz

19:20 - 20:00 Lecture: "Beacon with FT8 mode"
SP5MX Ireneusz

20:00 - 23:00 Dinner8/06/2018 Friday (Friday)

07:30 - 08:30 Breakfast

09:00 - 09:40 Lecture: "Antenna couplers 50 MHz - 3 GHz"
SP9NLT Tomasz

09:40 - 10:20 Lecture: "Power Amplifier 1.3GHz 500W - F5JWF"
SP4ELF Marek

10:20 - 11:00 Lecture: "Rope Antenna for 432 MHz EME"
SP4ELF Marek, RA2FGG Aleksandr

11:00 - 11:30 Coffee service

11:45 - 12:15 Przerwa / restaurant /

11:30 - 12:30 Open meeting of the Polish National Amateur Club "SP UKF"

12:30 - 20:00 A shortwave radio exchange

11:30 - 12:30 Measurement laboratory

12:30 - 13:30 Lunch

13:30 - 18:30 Field trials of microwave stations

13:30 - 18:30 Measurement laboratory

18:40 - 19:20 Lecture: "EME Expedition Ceuta EA9LZ"
OK1DFC Zdenek

19:20 - 20:00 UKF Tombola

20:00 - 23:00 Dinner9/06/2018 Saturday

07:30 - 08:30 Breakfast

08:00 - 11:45 Registration of participants of the Symposium

09:00 - 10:00 The official part of the 5th Symposium / speeches, awarding diplomas and engravings for
"MARATON AKTYFNOŚCI SP UKF©" - 2017" and other distinctions /.

10:00 - 18:00 The short-wave stock exchange

10:00 - 10:40 Lecture: "Combiner and SSPA 250W for 10 GHz"
HB9BBD Dominique

10:40 - 11:20 Lecture: "SSPA 15W and equipment for 24 GHz EME"
OK1DFC Zdenek

11:20 - 12:00 Lecture: "SR6VHF beacons for 432 MHz and 5.7 GHz"
OK1UFL Milan, OK1AIY Pavel

11:45 - 12:15 Przerwa /restaurant/

12:00 - 12:15 Common photo of participants of the 5th Symposium

12:15 - 12:40 Coffee service

12:40 - 13:20 Lecture: "Construction of a 2 KW SSPA for 23 cm"
ON7UN Eddy

13:20 - 14:00 Lecture: "A 54MHz is 13.6 GHz signal generator with touch display based on a Chinese ADF5355 module"
DD1US Matthias

14:00 - 15:00 Lunch

14:45 - 15:15 Issuing photos

15:00 - 15:40 "A show of amateur satellite communications"
SP5MG Piotr, SQ5AAG Jacek

15:15 - 15:55 Issuance of credentials and materials for the II General Assembly of Members of the Polish National Amateur Radio Club "SP UKF"

16:00 - 17:30 II General Assembly of Members of the Polish National Amateur Radio Club "SP UKF"

20:00 - 23:00 Dinner


10/06/2018 Sunday

07:30 - 08:30 Breakfast

08:30 - 09:00 Meeting over coffee

09:00 - 12:00 Meeting of participants of the 5th Symposium MW and EME on Chełmiec Mountain - SR6VHF JO80CS
(From Gajow to Chełmiec, 50 km - 60 minutes)]]>
Telewizja amatorska Tom 37 - OE1KDA 07.05.2018 19:38:42 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250927&temat=473452&komentarz=2543245
http://www.suchedniow.debesciak.net/downloads/OE1KDA/Telewizja%20amatorska.pdf
]]>
Program ramowy V Sympozjum Mikrofalowego i EME - GAJÓW 2018 07.05.2018 07:08:06 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250986&temat=455492&komentarz=2543021 II Spotkanie członków i sympatyków OKK "SP UKF" na górze Chełmiec 06.05.2018 21:10:20 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250925&temat=472865&komentarz=2542957

]]>
II Spotkanie członków i sympatyków OKK "SP UKF" na górze Chełmiec 06.05.2018 10:25:01 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250925&temat=472865&komentarz=2542778 Pogoda udzieliła się uczestnikom i w dobrych nastrojach rozpoczęli majówkę.
Okazało się, ze mamy dwóch solenizantów i nie zabrakło szampanów oraz torta.
Po toastach i chwili odpoczynku, część uczestników rozpoczęła prace przy
montażu i uruchamianiu radiolatarni.
Na początek zimny prysznic...wieża widokowa ze względu na prace modernizacyjne,
polegające na przeniesieniu parabol w miejsca które nie zasłaniają widoków,
nie mogła być wykorzystana w tej chwili do montażu anten radiolatarni.
Decyzja ta opóźni trochę nasze prace, ale z korzyścią dla nas, bo będziemy
mieli dostęp z wieży widokowej do anten radiolatarni.
W pierwszej wersji anteny były poza platformą widokową i wymagane były uprawnienia
wysokościowe do ich montażu i brak dostępu.
Zastosowaliśmy chwilowo wariant B, t.j. radiolatarnie i anteny umieściliśmy w drewnianym
pomieszczeniu klubu SP6KCN.
Pomieszczenie klubu znajduje się po północnej stronie wieży i bez problemu radiolatarnie
powinno być słychać od 300 deg do 60 deg.

Uruchomiliśmy radiolatarnie:

6 m - 50,405 MHz

2 m - 144,405 MHz

70 cm - 432,404 MHz

6 cm - 5760,805 MHz

3 cm - 10368,805 MHz

Józef SP6RLL pokazał prawie w 100% wykonany obrót do masztu 12 metrowego w Gajowie.
Pozostało jeszcze dokończyć sterownik do tego obrotu, który wykonał Roman SP6GZZ.
Po zakończeniu wszystkich prac, elementy masztu przewiezione zostaną do Waldemara SP6EUA
i po przeprowadzeniu prób, maszt zostanie zamontowany w Gajowie.
Podziękowania dla wszystkich, którzy partycypowali w kosztach oraz pracach przy radiolatarniach
na Chełmcu oraz systemie antenowym w Gajowie.


]]>
Najbliższe zawody organizowane przez OKK "SP UKF" 05.05.2018 06:22:33 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=254173&temat=466397&komentarz=2541445 II Spotkanie członków i sympatyków OKK "SP UKF" na górze Chełmiec 05.05.2018 06:21:27 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250925&temat=472865&komentarz=2541444 Zgłoszenia otrzymane na 1. konkurs MGM 2018 04.05.2018 08:31:31 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=254926&temat=473164&komentarz=2541106
https://www.rsgbcc.org/vhf/
]]>
Najbliższe zawody organizowane przez OKK "SP UKF" 04.05.2018 07:37:20 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=254173&temat=466397&komentarz=2541091 II Spotkanie członków i sympatyków OKK "SP UKF" na górze Chełmiec 04.05.2018 07:34:25 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250925&temat=472865&komentarz=2541090 Najbliższe zawody organizowane przez OKK "SP UKF" 03.05.2018 09:01:53 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=254173&temat=466397&komentarz=2540804 II Spotkanie członków i sympatyków OKK "SP UKF" na górze Chełmiec 03.05.2018 09:00:36 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250925&temat=472865&komentarz=2540803 Did Joe Taylor K1JT Destroy Amateur Radio? 02.05.2018 07:19:26 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250924&temat=473263&komentarz=2540499
http://www.ei5di.com/jt.html

This article originally appeared in the February 2018 issue of The Spectrum Monitor.
Reprinted with permission of the author.

Info: SP6GWN

]]>
II Spotkanie członków i sympatyków OKK "SP UKF" na górze Chełmiec 01.05.2018 20:45:11 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250925&temat=472865&komentarz=2540413
]]>
Zgłoszenia otrzymane na 1. konkurs MGM 2018 01.05.2018 20:08:52 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=254926&temat=473164&komentarz=2540403
https://www.rsgbcc.org/cgi-bin/claim.pl?Contest=1st%20MGM%20contest&year=2018&filter=EUL
]]>
Zgłoszenia otrzymane na 1. konkurs MGM 2018 01.05.2018 20:02:17 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=254926&temat=473164&komentarz=2540399
https://www.rsgbcc.org/cgi-bin/claim.pl?Contest=1st%20MGM%20contest&year=2018&filter=EUO
]]>
Zgłoszenia otrzymane na 1. konkurs MGM 2018 01.05.2018 19:52:40 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=254926&temat=473164&komentarz=2540391
https://www.rsgbcc.org/cgi-bin/claim.pl?Contest=1st%20MGM%20contest&year=2018
]]>
Sezon RS rozpoczęty - SP2HMR 01.05.2018 17:51:44 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250924&temat=473248&komentarz=2540362

http://www.mikrofale.net/archiwum.html

Source: Mikrofale.net
]]>
II Spotkanie członków i sympatyków OKK "SP UKF" na górze Chełmiec 01.05.2018 15:05:41 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250925&temat=472865&komentarz=2540297 Najbliższe zawody organizowane przez OKK "SP UKF" 30.04.2018 08:06:17 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=254173&temat=466397&komentarz=2539975 II Spotkanie członków i sympatyków OKK "SP UKF" na górze Chełmiec 30.04.2018 08:04:48 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250925&temat=472865&komentarz=2539973 Zgłoszenia otrzymane na 1. konkurs MGM 2018 30.04.2018 08:02:28 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=254926&temat=473164&komentarz=2539972 II Spotkanie członków i sympatyków OKK "SP UKF" na górze Chełmiec 29.04.2018 15:34:30 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250925&temat=472865&komentarz=2539862 Zgłoszenia otrzymane na 1. konkurs MGM 2018 28.04.2018 20:08:54 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=254926&temat=473164&komentarz=2539679
https://www.rsgbcc.org/cgi-bin/vhfposted.pl?Contest=1st%20MGM%20contest
]]>