Technika słabych sygnałów 4 - Emisja FT8 - wyd 2 - OE1KDA (BPK38)
Biblioteka Polskiego Krótkofalowca Nr38
Technika słabych sygnałów 4 - Emisja FT8 - wyd 2 - OE1KDA (BPK38)

https://drive.google.com/open?id=17TG_LjEIeDZfmZld15-yqu6rxyAQ3RLc  PRZEJD NA FORUM