SP UKF Six Hours Contest - Wstępne wyniki roczne - 2019 r.
Wyniki wstępne
SP UKF Six Hours Contest - Wstępne wyniki roczne - 2019 r.

https://drive.google.com/open?id=1hrOD7v-9KuzBZVqgWH6Xz-cWofUyNHwS

W związku z perturbacjami na platformie LogSP, wyniki zawodów sprawdzone zostały
przez Komisję Zawodów w składzie:
1.SP6FBE Adam
2.SP7OGP Piotr
3.SP8DXZ Tadeusz
W przypadku uwag prosimy je wnosić do dnia 02.02.2020 r. do Tadeusza SP8DXZ
na adres: sp8dxz@wp.pl

Zapraszamy do zawodów w 2020 r., regulamin bez zmian.


  PRZEJDŹ NA FORUM