Zebrania Zarządu OKK "SP UKF" - SP0VHF
Zebranie Zarządu OKK "SP UKF" - SP0VHF - 14.12.2019 r.

W dniu 14.12.2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu OKK "SP UKF" - SP0VHF.
w zebraniu udział wzięli:

Prezes Zarządu - Stanisław SP6MLK

Sekretarz Zarządu - Agnieszka SP6AM

Skarbnik Zarządu - Beata SP601439

Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków dwóch kolegów, a mianowicie:

Kol. Romana Makowskiego SP6RYH

Kol. Jaremiego Derycha SP601449

Omówiono przygotowania do Sympozjum Gajów 2020, zobowiązano gospodarzy "Domu Na Wzgórzu" do przygotowania
kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia do dnia 10 stycznia 2020 roku.
W związku z niepewnością związaną z platformą LogSP,
postanowiliśmy powołać Komisję Zawodów w składzie:

1. SP7OGP Piotr
2. SP8DXZ Tadeusz
3. SP6FBE Adam

Propozycje ustaleń na 2020 r.:

1.Dzienniki zawodów wysyłane będą na LogSP, a w przypadku
problemów z LogSP na adres e-mailowy Piotra SP7OGP.
2.Regulaminy zawodów na 2020 r. pozostawiamy bez zmian.
3.Regulamin zawodów zostanie uaktualniony wg propozycji
członków komisji oraz uczestników zawodów na 2021 r.
4.W przypadku niemożliwości rozliczeń zawodów przez LogSP,
rozliczenie zawodów wykona Tadeusz SP8DXZ, przy współudziale
członków komisji zawodów.
5.Terminarz zawodów 2020 r., zostanie opracowany do końca
2019 r.

Na tym zebranie zakończono.


  PRZEJDŹ NA FORUM