Polska ekspedycja na Norfolk Island VK9N...
Uczestnik wyprawy: SP7VC
Polska ekspedycja na Norfolk Island VK9N...

https://pzk.org.pl/news.php?readmore=4540


  PRZEJD NA FORUM