Najbliższe zawody SP UKF Six Hours Contest 2019 r. - III tura
Pozostawiam to bez komentarza

Regulamin Prób Subregionalnych UKF –Wadowice 14.09.2008.

Regulamin Prób Subregionalnych UKF rozliczanych przez Stowarzyszenie PK UKF

http://vhfcontests.pk-ukf.pl/docs/Proby_Subregionalne_2009_pl.pdf

Pasma

marzec: 50 MHz –241 GHz

maj: 50 MHz –241 GHz

czerwiec: 50 MHz –241 GHz

lipiec: 50 MHz –241 GHz

sierpień: 50 MHz –241 MHz


  PRZEJDŹ NA FORUM