Najbliższe zawody SP UKF Activity Contest -2019 r.
IV tura - 21 kwiecień 2019 r.
Wyniki wstępne SP UKF Activity Contest - 4 tura

https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=556

Reklamacje i uwagi prosimy wnosić do dnia 02.05.2019 r. godz.23:59 (czwartek)
(zgłoszenia reklamacyjne dotyczą nie ujęcia stacji w zestawieniu oraz błędów
po stronie organizatora)

Menedżer SP7OGP Piotr, adres mailowy: sp7ogp@gmail.com  PRZEJDŹ NA FORUM