Najbliższe zawody SP UKF MGM Activity Contest - 2019 r
I tura - 20/21.04.2019 r.
1.Najbliższe zawody:

SP UKF MGM Activity Contest - 1 tura


2.Termin zawodów:

20/21.04.2019 r. (sobota/niedziela)


3.Czas pracy w zawodach:

14:00:00 UTC - 13:59 UTC


4.Pasma:

6 m oraz 2 m


5.Emisja:

DIGI(MGM)


6.Regulamin:

https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=570

https://drive.google.com/open?id=1yGPDOCEVlSIT0GldgcpRoCQC6z0FxGNr

https://drive.google.com/open?id=19Ssf-ckRNY_MAxkxxexdAjDgvvJPOOE7


7.Dzienniki:

Dzienniki za zawody powinny być sporządzone w postaci elektronicznej w formacie
REG1TEST/EDI/ spełniające wymagania ManagersHandbook v.8.12 November 2018.

Termin wysyłki dzienników 7 dni.

Przed wysyłką przepisz swój rejestr w Contest Logfile Generator V8.33 by G4CLA:

https://www.rsgbcc.org/cgi-bin/cover.pl?Contest=1st%20MGM%20contest&year=2019

W wersji RSGB wpisz nazwę zawodów :

1st MGM contest lub 2nd MGM contest

oraz kategorię :

Non-UK&CD Entrants Open lub UK&CD Entrants Open.

Zgodnie z zasadami ogólnymi dla zawodów RSGB VHF/UKF/SHF, stacje zagraniczne mogą brać
udział w krajowych konkursach RSGB, ale kwalifikują się tylko do własnych nagród.
Aby zakwalifikować się do tych nagród, stacje polskie i zagraniczne zobowiązane są do zgłoszenia
deklarowanego wyniku na każde pasmo i kategorię na adres:

sp6mlk@wp.pl

Adres wysyłkowy dla dzienników za zawody:

https://www.rsgbcc.org/cgi-bin/vhfenter.pl?Contest=1st%20MGM%20contest&year=2019


  PRZEJDŹ NA FORUM