Najbliższe zawody SP UKF Six Hours Contest 2019 r. - I tura
02.03.2019 r. - I tura
1.Zawody:

SP UKF Six Hours Contest - 1 tura


2.Termin zawodów:

02.03.2019 r. (sobota)


3.Czas pracy w zawodach:

14:00:00 UTC - 19:59 UTC


4.Pasma:

6m, 4m, 2m, 70cm, 23cm, 13cm, 9cm, 6cm, 3cm, 13mm, 6mm


5.Emisja:

CW, SSB, FM


6.Kategorie:

SINGLE, SINGLE DX, MULTI, MULTI DX


7.Regulamin:

https://logsp.pzk.org.pl/contests/infos/565_1546115308.pdf

http://www.ukf-te.iq24.pl/default.asp?grupa=254171&temat=484441


8.Logi:

Dzienniki za zawody powinny być sporządzone w postaci elektronicznej w formacie
REG1TEST/EDI/ spełniające wymagania Managers Handbook v.8.12 November 2018.
Termin wysyłki dzienników, nie później niż w drugi poniedziałek po zawodach.
Adres wysyłkowy dla dzienników za zawody:

http://logsp.pzk.org.pl

Stacje pracujące w tym samym czasie w innych zawodach mogą wysyłac pliki .edi za te zawody,
robot wybierze łączności w czasie trwania zawodów SP UKF Six Hours Contest.
Stacje pracujące w innych zawodach w kategoriach SO 6H; SO LP; SO, wysyłają log jako SINGLE lub SINGLE DX (spoza SP).
Stacje pracujące w innych zawodach w kategoriach MO 6H; MO LP; MO, wysyłają log jako MULTI lub MULTI DX (spoza SP).


9.Logi do innych organizatorów:

Kto chce być klasyfikowany w innych zawodach, może wysłać swój log w formacie .edi na servery
wielu organizatorów europejskich, sprawdzając kategorie i godziny trwania zawodów (zazwyczaj roboty zaliczają
tę część logów które danych zawodów dotyczą.

Robot IARU:

http://iaru.oevsv.at/v_upld/prg_list.php?sess_lang_id=5&


  PRZEJDŹ NA FORUM