Uchwały z zebrania zarządu w dniu 31.08.2018 r
Uchwały z zebrania zarządu w dniu 31.08.2018 r

W dniu 31.08.2018 r odbyło się zebranie zarządu OKK "SP UKF".
Podjęto n/w uchwały:

- ustalono obligatoryjny wiek Członków Honorowych w kategorii kobiety na 70 lat
- powołano kierownika stacji klubowej SP0VHF w osobie operatora odpowiedzialnego
Stanisława Kastelika - SP6MLK
- powołano na funkcję Club Managera OKK"SP UKF" kol. Bogusława Czosnykę - SP6SYM
- przyjęto w poczet członków kol. Beatę Kristman - SP601439
- przyjęto w poczet członków kol. Przemysława Kristmana - SP601440
- wystąpienie do firmy PROEKO o aktualizację zgody na zainstalowanie radiostacji
klubowej SP0VHF oraz anten UKF pod adresem Gajów 1
W wolnych wnioskach dyskutowano nad terminem wysyłki logów oraz wprowadzeniem nowych
pasm mikrofalowych do regulaminów zawodów oraz wielobojów.
Postanowiono termin wysyłki logów wydłużyć do 8 dni zgodnie z zaleceniami IARU oraz
wprowadzić pasma 24 GHz i 47 GHz do regulaminów na 2019 r.


  PRZEJDŹ NA FORUM