Głosowanie elektroniczne - 15.07.2018 r.
Głosowanie elektroniczne - 15.07.2018 r.

Na dzień 15.07.2018 r. zaplanowano głosowanie elektroniczne.
Podjęto 7 uchwał niezbędnych do funkcjonowania Zarządu OKK "SP UKF".
1.Przyjęto rezygnację Kol. Waldemara Chrzanowskiego SP6EUA z funkcji Sekretarza OKK "SP UKF"
2.Przyjęto rezygnację Kol. Ireny Zielkowskiej SP613038 z funkcji Skarbnika OKK "SP UKF"
3.Powołano na p.o. Sekretarza oraz p.o. Skarbnika OKK "SP UKF" Kol. Stanisława Kastelika SP6MLK
do czasu III Walnego Zgromadzenia Członków OKK "P UKF"
4.Przyjęto w poczet członków OKK "SP UKF" Kol. Marka Reifa SP4ELF pod numerem członkowskim 66
5.Przyjęto w poczet członków OKK "SP UKF" Kol. Dariusza Michalskiego SP9DLM pod numerem członkowskim 67
6.Przyjęto zakres czynności Zarządu OKK "SP UKF"
7.Przyjęto tekst podziękowania na dyplomach dla Kol. Waldemara SP6EUA oraz Kol. Ireny SP613038.

Zarząd Ogólnopolskiego Klubu Krótkofalowców "SP UKF" składa podziękowania dla Kol. Ireny Zielkowskiej SP613038 oraz Kol. Waldemara Chrzanowskiego SP6EUA, za zaangażowanie w pracach związanych z założeniem
oraz rozwijaniem działalności klubu.  PRZEJDŹ NA FORUM