Technika słabych sygnałów Tom 4 Emisja FT8 - OE1KDA
Biblioteka Polskiego Krótkofalowca Nr38
Technika słabych sygnałów Tom 4 Emisja FT8 - OE1KDA

https://ia601502.us.archive.org/5/items/TechnikaSlabychSygnalow4FT8/Technika%20slabych%20sygnalow%204%20-%20FT8.pdf

http://www.suchedniow.debesciak.net/downloads/OE1KDA/Technika%20slabych%20sygnalow%204%20-%20FT8.pdf  PRZEJD NA FORUM