Czech Activity VHF/UHF/SHF Contest" - Wyniki 2018
Czech Activity VHF/UHF/SHF Contest" - Wyniki 01/2018, 21.1.2018 - styczeń 2018 r.

http://ok1kpa.com/pa/vysledky.htm

Kliknij 01/2018


  PRZEJD NA FORUM