Najbliższe zawody w cyklu "SP UKF CONTEST MARATON"
OKK "SP UKF"
1.Następne zawody:

SP UKF Six Hours Contest


2.Termin zawodów:

03.03.2018 r. (sobota)


3.Czas pracy w zawodach:

14:00:00 UTC - 19:59:59 UTC


4.Pasma:

6 m - 3 cm


5.Emisja:

CW, SSB, FM


6.Regulamin:

https://logsp.pzk.org.pl/contests/infos/340.pdf

http://www.ukf-te.iq24.pl/default.asp?grupa=254171&temat=466381


7.Logi do innych organizatorów:

Kto chce być klasyfikowany w zawodach 1. Subregional Contest, może wysłać swój log w formacie .edi
na server IARU (OE):

6H SINGLE; 6H MULTI lub SINGLE; MULTI

http://iaru.oevsv.at/


  PRZEJD NA FORUM