Friedrichshafen 2017
July 14 - 16, 2017
Friedrichshafen 2017 udział członków OKK "SP UKF"


Adam SP6EBK
Georg DF1SR
Kasia SQ7OYL i Przemek SP7VC (w głębi)
Julia SP6SNS-xyl i Czesław SP6SNS
Dmytro UZ5DX
Danuta SP6EBK-xyl
Włodek SP6NLN
Piotr SQ6VY


  PRZEJD NA FORUM