IV Sympozjum Mikrofalowe i EME - GAJÓW 2017
Relacje z SympozjumIV Sympozjum Mikrofalowe i EME - Gajów 2017


PODZIĘKOWANIA


Szczególne podziękowania za poświęcony czas i wkład pracy w organizację
IV Sympozjum Mikrofalowego i EME GAJÓW 2017, otrzymują:


Teresa SP6MLK-XYL

Irena SP613038

Halina Kristman

Waldemar 3Z6AEF

Tadeusz SP6HQT

Jakub SQ6NEJ

Andrzej SP5AHT

Georg DF1SR

Waldemar SP6EUA

Adam SP6EBK


DZIĘKUJĘ!!!

Staszek SP6MLK  PRZEJDŹ NA FORUM