IV Sympozjum Mikrofalowe i EME - GAJÓW 2017
Relacje z SympozjumIV Sympozjum Mikrofalowe i EME - Gajów 2017

Uczestnicy
W IV Sympozjum Mikrofalowym i EME - Gajów 2017, wzięło udział 69 zarejestrowanych uczestników, a mianowicie
SP - 49 uczestników oraz 20 uczestników zagranicznych.
(4 uczestników niezidentyfikowanych, co daje łącznie 73 uczestników)
W Sympozjum uczestniczyli krótkofalowcy z 9 krajów.

DL - 4; HB - 1; OE - 1; OK - 9; ON - 1; OZ - 1; UT - 2; I - 1;

SP2 - 2; SP3 - 5; SP5 - 5; SP6 - 24; SP7 - 2; SP8 - 3; SP9 - 8;  PRZEJDŹ NA FORUM