Zebranie Założycielskie Ogólnopolskiego Klubu PZK "SP UKF Klub"
1 październik 2016 r.
Posiedzenie Prezydium ZG PZK - 10.12.2016 r.

Protokół nr 6/2016 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców.

Wyciąg z protokołu w części dotyczącej "SP UKF Klubu":

"14.Szczegółowo omówiono sprawę zatwierdzenia powołania klubu ogólnopolskiego PZK „SP UKF
Klub”. W trakcie trwania głosowania elektronicznego nad zatwierdzeniem powołania klubu
wpłynęły 4 wnioski członków Zarządu Głównego PZK, dotyczące przeniesienia tegoż głosowania na
posiedzenie ZG PZK, z których 3 nie spełniały wymogów formalnych. Prezydium uznało, że wobec
złożonych wniosków, konieczne jest przeprowadzenie odrębnego głosowania nad formą
zatwierdzenia powołania klubu. Wniosek będzie przegłosowany elektronicznie. Jeśli zostanie
przyjęty, wówczas będzie to podstawą do przerwania głosowania elektronicznego i wniosek o
zatwierdzenie powołania klubu będzie głosowany na wiosennym posiedzeniu ZG PZK w 2017 roku."

  PRZEJDŹ NA FORUM