Zebranie Założycielskie Ogólnopolskiego Klubu PZK "SP UKF Klub"
1 październik 2016 r.
Posiedzenie Prezydium ZG PZK - 10.12.2016 r.

Omówiono aktualny stan procedury głosowania nad zatwierdzeniem nowego Klubu Ogólnopolskiego PZK „SP UKF Klub”, który został powołany 01.10.2016 r przez Grupę Inicjatywną. Wobec złożenia wniosków formalnych przez członków Zarządu Głównego, który głosuje nad zatwierdzeniem powołania, zostały one rozpatrzone. Szczegółowa informacja na ten temat ukaże się w osobnym komunikacie.  PRZEJDŹ NA FORUM