Zebranie Założycielskie Ogólnopolskiego Klubu PZK "SP UKF Klub"
1 październik 2016 r.
Wysłałem wniosek o udostępnienie informacji publicznej do ZG PZK


Kłodzko dnia 17-11-2016 r.

Polski Związek Krótkofalowców
z siedzibą w Warszawie
ul.Augustyna Kordeckiego 66 lok.U1
04-355 Warszawa

Sekretariat Zarządu Głównego
Polskiego Związku Krótkofalowców
ul. Modrzewiowa 25
85-635 Bydgoszcz


WNIOSEK
o udostępnienie informacji publicznej


Na podstawie art.2 ust.1 i art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz.U.Nr112, poz.1198 z późn. zm.) wnoszę o udostępnienie mi informacji o:

- terminie rozpoczęcia procedury głosowania elektronicznego w sprawie stwierdzenia poprawności uchwał oraz
o powołaniu Ogólnopolskiego Klubu PZK "SP UKF Klub" wraz z dokumentem w tej sprawie w wersji
elektronicznej /scan/

- o dalszym procedowaniu w w/w sprawie, wraz z dokumentami w wersji elektronicznej /scan/

- o podanie gdzie mogę znaleźć regulamin głosowania elektronicznego ZG PZK lub przesłanie go w wersji
elektronicznej /scan/Z poważaniem


Stanisław Kastelik SP6MLK  PRZEJDŹ NA FORUM