Zebranie Założycielskie Ogólnopolskiego Klubu PZK "SP UKF Klub"
1 październik 2016 r.
Zebranie Założycielskie Ogólnopolskiego Klubu PZK "SP UKF Klub"

W dniu 1 października 2016 roku w Rybnicy Leśnej, odbyło się Zebranie Założycielskie Ogólnopolskiego Klubu PZK
"SP UKF Klub". W zebraniu uczestniczyło 20 osób. Zaproszonym gościem był Prezes ZG PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF. Jedna osoba nie spełniła warunków, tzn aktualnie nie jest członkiem PZK.
Liczba członków założycieli Ogólnopolskiego Klubu PZK "SP UKF Klub" wg listy wynosi 18 osób.
Zebranie odbyło się zgodnie z zaproponowanym porządkiem.
Na przewodniczącego zebrania wybrano Kol. Stanisława Kastelika SP6MLK, a na sekretarza zebrania Kol. Waldemara
Chrzanowskiego SP6EUA.Po krótkiej dyskusji na temat celów "SP UKF Klubu" oraz sposobów ich realizacji i wniosków dla Komitetu Założycielskiego,podjęto pięć uchwał niezbędnych do dokonania czynności zmierzających
do wpisu do ewidencji Ogólnopolskich Klubów PZK.
1.Powołanie Ogólnopolskiego Klubu PZK "SP UKF Klub"
2.Ustalenie siedziby Ogólnopolskiego Klubu PZK "SP UKF Klub"
3.Powołanie Komitetu Założycielskiego Ogólnopolskiego Klubu PZK "SP UKF Klub"
4.Upoważnienie Komitetu Założycielskiego Ogólnopolskiego Klubu PZK "SP UKF Klub", do dokonania czynności
zmierzających do wpisu do ewidencji Ogólnopolskich Klubów PZK i zorganizowania pierwszego Walnego Zebrania
Członków "SP UKF Klubu".
5.Przyjęcie celów Ogólnopolskiego Klubu PZK "SP UKF Klub" i sposobów ich realizacji.
W wolnych wnioskach, pozytywnie oceniono wnioski dla Komitetu Założycielskiego "SP UKF Klub"

Więcej informacji po wpisaniu klubu do ewidencji PZK.
  PRZEJDŹ NA FORUM