Zebranie Założycielskie Ogólnopolskiego Klubu PZK "SP UKF Klub"
1 październik 2016 r.
Porządek
Zebrania Założycielskiego
Grupy Inicjatywnej Ogólnopolskiego Klubu PZK
„SP UKF Klub”


1.Przywitanie uczestników zebrania oraz zaproszonych gości.

2.Przedstawienie celu zebrania.

3.Ustalenie sposobu głosowania.

4.Wybór Przewodniczącego Zebrania.

5.Wybór Sekretarza Zebrania.

6.Podstawy prawne dotyczące Ogólnopolskich Klubów PZK.

7.Cele SP UKF Klubu i sposoby ich realizacji.

8.Dyskusja.

9.Podpisanie listy Członków Założycieli.

10.Podjęcie uchwały o powołaniu Ogólnopolskiego Klubu PZK
SP UKF Klub.

11.Podjęcie uchwały w sprawie siedziby SP UKF Klubu oraz obszaru
jego działania.

12.Podjęcie uchwały o wyborze Komitetu Założycielskiego
SP UKF Klubu.

13.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Komitetu Założycielskiego
SP UKF Klubu, do dokonania czynności zmierzających do wpisu
do ewidencji klubów ogólnopolskich PZK i zorganizowania pierwszego
Walnego Zebrania Członków SP UKF Klubu.

14.Wolne wnioski  PRZEJDŹ NA FORUM