Radiolatarnie małej mocy - OE1KDA
Biblioteka Polskiego Krótkofalowca Nr17
Radiolatarnie małej mocy - OE1KDA

https://pzk.org.pl/download/public/Biblioteka_Polskiego_Krotkofalowca-OE1KDA/17_Radiolatarnie/Radiolatarnie.pdf



  PRZEJD NA FORUM